Công ty CP Terra Gold Việt Nam

Thông tin chủ đầu tư

Công ty CP Terra Gold Việt Nam được thành lập và hoạt động từ ngày 30/09/2015 theo Giấy phép kinh doanh số 0107011276 cấp ngày 30/09/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chính như Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác...

 

Dự án thuộc chủ đầu tư

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.